Vesztesek és győztesek egy román történész szemével

Viermi sulinet, infocsomagzoldkamp_ro

Vesztesek és győztesek egy román történész szemével

Látták: Átírás 1 Examenul de bacalaureat naţional Proba E. Varianta 4 Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct. Viermi sulinet acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Krankheiten des Ausscheidungssystems sind Assoziiert jeder genannter Bahn ihre Viermi sulinet zu. Nur eine Antwort ist richtig.

Bei der Erfüllung der Beziehungsfunktion des menschlichen Körper beteiligt sich folgendes System: a Kreislaufsystem b Verdauungssystem c Ausscheidungssystem d Muskelsystem 2. Ein Bestandteil des männlichen Fortpflanzungssystems ist: a der Eierstock b der Hoden c die Gebärmutter d die Scheide 3. Knochen der unteren Gliedmaßen sind: a die Handwurzelknochen b die Rippen c die Handknochen d die Fußknochen 5.

metastatic cancer in bladder

Das sauerstoffarme Blut aus den rechten Herzkammer fließt in: a die Aorta b viermi sulinet Lungenarterie c die Hohlvenen d die Lungenvenen Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4 Pagina 1 din 3 4 D 10 Punkte Lest aufmerksam folgende Aussagen.

Wenn ihr meint, dass die Aussage richtig ist, schreibt auf das Prüfungsblatt, neben die entsprechenden Zahl, den Buchstaben A. Wenn ihr meint, dass die Aussage falsch ist, schreibt auf das Prüfungsblatt neben die entsprechende Zahl den Buchstaben F, und ändert die Aussage, so dass diese richtig wird.

Eine Verneinung des Satzes wird nicht akzeptiert. Die Aminosäuren sind die Endprodukte der Verdauung der Kohlenhydrate. Der Kopfwender und die Brustmuskeln sind Halsmuskeln.

viermi sulinet

Die Umweltverschmutzung ist eine der Ursachen der Zerstörung der natürlichen Ökosysteme. B 12 Punkte In der Lebertransplantationsabteilung eines Krankenhauses, werden drei Patienten einer Operation unterzogen. Diese Patienten benötigen eine Transfusion einer kleinen Blutmenge. Wenn bestimmte Viermi sulinet nicht befolgt werden, können Beschwerden des Viermi sulinet entstehen. Beachtet zu diesem Zweck folgende Etappen: - die Aufzählung von sechs spezifischen Begriffen, die zu diesem Thema gehören; - die Bildung, mit Hilfe dieser Begriffe, eines zusammenhängenden Textes, der aus maximal drei vier Satzgefügen besteht und in dem die aufgezählten Begriffe richtig sowie in Wechselbeziehungen verwendet werden.

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică viermi sulinet ecologie umană Varianta 4 Pagina 3 din 3 6 Examenul de bacalaureat naţional Proba E.

Giardia nell uomo sintomi, Giardia máj diéta

TÉTEL 30 pont A 4 pont Írja a vizsgalapra azokat a fogalmakat, amelyekkel kiegészítve az alábbi kijelentést, az helyessé válik. A kiválasztó rendszer megbetegedései a B 6 pont Nevezzen meg két, a gerincvelő ingervezető funkcióját megvalósító pályát.

Társítsa mindegyik pályát a hozzá tarozó szereppel. C Írja a vizsgalapra a helyes válasz betűjét.

Noiunea i principiile proteciei naturii Protecia naturii pe teritoriul UE Directive, norme juridice i convenii din Comunitatea European Programe de protecia naturii

Egyetlen helyes válasz létezik. A kapcsolatteremtő életműködések megvalósításában részt vesz: a a keringési rendszer b az emésztőrendszer c a kiválasztó rendszer d az izomrendszer 10 pont 2. A hím szaporítórendszer alkotásában részt vesz: a a petefészek b a here c a méh d a hüvely 3. A csapsejtek és a pálcikasejtek: a a látóideg alkotói b nem viermi sulinet pigmenteket c a látás receptorsejtjei d a látási érzet kialakulásának helyei 4. Az alsó végtag csontjai: a a kéztőcsontok b a bordák c a kézközépcsontok d a lábközépcsontok 5.

A jobb kamrából oxigénben szegény vér jut: a az aortába b a tüdőosztóérbe c az üres gyűjtőerekbe d a tüdőgyűjtőerekbe Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4 Pagina 1 din 3 7 D 10 pont Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. Ha helyesnek ítéli, írjon a vizsgalapra a kijelentés száma mellé I betűt.

Ha hamisnak ítéli, a kijelentés száma mellé H betűt írjon, majd módosítsa részben a kijelentést úgy, hogy igazzá váljon.

infocsomagzoldkamp_ro

Tagadó kijelntés használata nem elfogadható. A cukrok emésztésének végtermékei az aminosavak. A fejbiccentőizom és a nagy mellizom a nyak izmai. A szennyezés a természetes ökoszisztémák leromlásának egyik oka.

viermi sulinet

B 12 pont Egy kórház májtranszplantációs osztályán viermi sulinet betegen sebészeti bevatkozást hajtanak végre. Ezen személyeknek kis mennyisegű vérrel történő átömlesztésre van szükségük. A három személy vércsoportjai: AB, O, A.

A kórházban véradásra jelentkeztek a három beteg rokonai. Használja fel erre a célra a következő tartalmakat: - Az endokrin hasnyálmirigy. Probă scrisă la anatomie şi viermi sulinet umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4 Pagina 2 din 3 8 2. Az egészségtani szabályok figyelmen kívül hagyása a légzőrendszer megbetegedéséhez vezethetnek. E célból tartsa be az viermi sulinet lépéseket : - soroljon fel a témának megfelelő hat kifejezést; - alkosson egy három-négy összetett mondatból álló összefüggő szöveget, amelyben helyesen és összefüggően használja a felsorolt fogalmakat.

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4 Pagina 3 din 3 9 Examenul de bacalaureat naţional Proba E. Afecţiuni ale sistemului excretor sunt B 6 puncte Numiţi două căi cu rol în realizarea funcţiei de conducere a măduvei spinării.

Asociaţi fiecare cale de conducere numită cu rolul său. C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect.

  1. Hpv vaccine fatigue
  2. Sarcoma cancer while pregnant

Este corectă o singură variantă de răspuns. La realizarea funcţiei de relaţie viermi sulinet organismului uman participă sistemul: a circulator b digestiv c excretor d muscular 2.

Componentă a sistemului reproducător masculin este: a ovarul b testiculul c uterul d vaginul 3. Celulele cu conuri şi celulele cu bastonaşe sunt: a componente ale nervului optic b lipsite de pigmenţi c receptori ai analizatorului vizual d sediul senzaţiilor viermi sulinet 4. Oase ale membrelor inferioare sunt: a carpienele b coastele c metacarpienele d metatarsienele 5. Sângele neoxigenat din ventriculul drept al inimii ajunge în: a artera aortă b artera pulmonară c venele cave d venele pulmonare Probă scrisă la anatomie viermi sulinet fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4 Pagina 1 din 3 10 D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.

Giardia nell uomo sintomi, Giardia máj diéta

Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. Detoxifiere colon d92 viermi sulinet produşii finali ai digestiei glucidelor. Sternocleidomastoidienii şi pectoralii sunt muşchi ai gâtului.

Poluarea este una dintre cauzele deteriorării ecosistemelor naturale. Stabiliţi următoarele: - viermi sulinet de nucleotide din ARN-ul mesager complementar catenei de ADN care are următoarea succesiune de nucleotide: GATCTA; - numărul nucleotidelor cu cancer simptome barbati conţinute de fragmentul de ADN bicatenar scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe ; - numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.

B 12 puncte În secţia de transplant hepatic a unui spital, trei pacienţi sunt supuşi unor intervenţii chirurgicale. Aceşti pacienţi au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Grupele sanguine ale celor trei pacienţi sunt: AB, O, A. La spital s-au prezentat rude ale celor trei pacienţi, în vederea donării de sânge.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi: - Pancreasul viermi sulinet.

viermi sulinet suplimente pentru detoxifierea alcoolului

Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4 Pagina 2 din 3 11 2. Nerespectarea unor reguli de igienă poate fi cauza unor afecţiuni respiratorii. În acest scop, respectaţi următoarele etape: - enumerarea a şase noţiuni viermi sulinet acestei teme; - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

Probă viermi sulinet la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4 Pagina 3 din 3 12 Examenul de bacalaureat naţional Proba E.

TÉMA 30 bodov Viermi sulinet 4 body Napíšte na skúškový lístok správne pojmy do prázdnych priestorov v nasledovnom výroku.

Choroby vylučovacej viermi sulinet sú B 6 bodov Vymenujte dve dráhy s úlohou vo funkcii vedenia miechy. Spojte každú menovanú dráhu s jej úlohou. C 10 bodov Napíšte na skúškový lístok písmeno zodpovedajúce správnej dopovedi. Len jedna odpoveď je správna. Vo vykonávaní funkcie vzťahov ľudského tela sa zúčastňuje sústava: a obehová b tráviaca c vylučovacia d svalová 2.

Zložkou mužskej rozmnožovacej sústavy je: a vaječník b semenník c maternica d pošva 3. Čapíkové bunky a tyčinkové bunky sú: a zložkami zrakového nervu b bez pigmentov c receptory zrakového analyzátora d sídlom zrakových pocitov 4. Kosti dolnej končatiny sú: a zápästné b rebrá c záprstné d predpriehlavkové 5. Neokysličená krv z pravej komory srdca sa dostane do: viermi sulinet aorty b pľúcnej tepny c dutých žíl d pľúcnych viermi sulinet Probă scrisă la anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană Varianta 4 Pagina 1 din 3 13 D 10 bodov Pozorne si prečítajte nasledovné tvrdenia.

de la pastile pinworms la adulți noi verme oxiurus na gravidez

Ku správnemu tvrdeniu pripíšte na skúškový lístok písmeno A. Ku nesprávnemu pripíšte písmeno F. Zmeňte čiastočne nesprávne tvrdenie tak, aby sa stalo správnym. Nepoužívajte negáciu. Aminokyseliny sú konečné produkty trávenia glycidov.

Kývač hlavy a hrudníkový sval sú svaly hrdla. Znečisťovanie je jednou z príčin ničenia prírodných ekosystémov. B 12 bodov Viermi sulinet nemocničnom oddelení transplantu pečene traja pacienti potrpia chirurgické zákroky.

Oni potrebujú transfúziu malého množstva krvi. Krvné skupiny pacientov sú: AB, O, A. V nemocnici sa prihlásili príbuzní všetkých troch pacientov darovať krv. TÉMA 30 bodov bodov Hypofýza je endokrinná žľaza, ktorá má za úlohu vylučovať hormóny.

Použite informácie, ktoré viermi sulinet vzťahujú na nasledovné obsahy: - Endokrinný pankreas.