Facultatea de Medicină

Tenic de medicină la om. Medicina adaptațională: din adîncul secolelor

Conținutul

  Candidaților li se permite accesul în sălile de concurs având asupra lor următoarele: carte de identitate sau pașaport în termen de valabilitate legitimație de concurs optional: pix tenic de medicină la om pentru a scrie pe ciorne opțional: apă, suc, ciocolată 2. Candidaţii vor scrie pe foaia de concurs doar cu markerul neagru existent în sală.

  metode de îndepărtare a viermilor

  Candidații care vor susține proba de concurs din Chimie vor folosi doar calculatoarele puse la dispoziţie în sălile de concurs. Se interzice folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor personale, sau a altor mijloace de calcul.

  tenic de medicină la om

  Candidaţii vor depune în spații special amenajate telefoanele mobile închise, precum și alte bunuri care nu sunt premise în sala de examen, cu excepţia ceasurilor de mână şi a protezelor electronice medicale care au fost semnalate la înscrierea la examen conform adeverinţei medicale unde este cazul.

  Acestea se vor recupera de către candidaţi numai după părăsirea sălii de examen. Candidatul surprins cu aparate electronice asupra sa — indiferent de natura acestora — va fi eliminat din concurs, indiferent dacă a folosit sau nu aparatul în cauză.

  produse farmaceutice parazite