(DOC) MODEL RAPORT DE EVALUARE | Ana-Maria Gramu - bethlen-foundation.ro

Evaluări eficiente ale managementului paraziților. Tematica tezelor

Conținutul

    vermes oxiuros imagens

    ȘTIINȚE BIOLOGICE analiza explorativă a expresiei genelor microarray ; elaborarea strategiilor de monitorizare a informaţiilor biologice şi medicinale pentru realizarea reviului sistematic a domeniilor importante din biologie şi medicină; dezvoltarea şi implementarea programelor matematice pentru stocare, evaluări eficiente ale managementului paraziților eficient şi managementul datelor; expresia genelor în ontogeneză; variabilitatea genetică a diferitor plante cultură relaţii filogenetice, puritatea genetică, genotipare ; identificarea marcherilor moleculari lincaţi cu caractere evaluări eficiente ale managementului paraziților valoroase restaurarea  fertilităţii, heterozis, rezistenţă la stresul biotic şi abiotic etc.

    ȘTIINȚE GEONOMICE Studiul structurii, funcţionării, succesiunilor şi productivităţii ecosistemelor naturale în condiţiile impactului antropic din Republica Moldova; Studiul dinamicii şi evidenţierea tendinţelor de modificare a componentelor geo- şi ecosistemelor sub influenţa factorilor naturali şi antropici; Evaluarea stării ecosistemelor şi elaborarea procedurilor de audit ecologic ale acestora; Elaborarea documentelor şi actelor normative privind conservarea şi valorificarea ecosistemelor naturale; Asigurarea ştiinţifică a monitoringului de mediu al ariilor protejate de stat; Studiul distribuirii spaţiale şi a dinamicii proceselor geomorfologice exogene, evaluarea rolului acestor procese în modificarea actuală a reliefului ţării, a condiţiilor de activitate şi de viaţă a omului, evaluarea riscurilor geomorfologice.

    preparate pentru viermi pentru sugari fringilla papillomavirus treatment

    Studiul relaţiilor de interdependenţă a peisajelor geografice în context local şi regional; Elaborarea principiilor de apreciere a potenţialului natural al componentei hidrologice a peisajelor; Elaborarea metodologiei de apreciere a potenţialului geoecologic al peisajelor geografice; Aprecierea gradului de stabilitate ecologică a peisajelor geografice; Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale; Estimarea modificărilor cantitative şi calitative a componentelor peisajelor sub influenţa factorului antropic; Modelarea cartografică a componentelor mediului în diferite perioade ale valorificării peisajelor; Teledetecţie şi Sisteme Informaţionale Geografice în cartografierea modificărilor spaţio-temporale ale peisajelor geografice; Modelarea procesului de formare a scurgerii în condiţiile modificărilor antropice.