[Genetic Susceptibility to Cancer]

Cancer and genetic mutation

We got our first positive on the triple helix gene mutation.

Cancerul ovarian si mutatiile BRCA

Am găsit prima persoană cu mutație genetică triplu helix. The girl has a gene mutation that makes her immune. Fata are o mutație genetică care o face imună.

In Cancer and genetic mutation gene mutation studies, the mutant frequency is the reported parameter. În studiile de mutație genică RTG, frecvența genelor mutante este parametrul raportat. TGR gene mutation assays measure mutations induced in genetically neutral genes recovered from virtually any tissue of the rodent.

Special Report: Fast machines, genes and the future of medicine - Reuters

Testele de mutație genică RTG măsoară mutațiile induse în gene neutre din punct de vedere genetic recuperate din aproape orice țesut al rozătoarelor. Mirtazapine was not genotoxic in a series of tests for gene mutation and chromosomal and DNA damage. Mirtazapina nu a avut efecte genotoxice într- o serie produse de îndepărtare a viermilor teste pentru mutaţii geneticepentru distrugeri ADN şi cromozomiale.

Adults and children with an inherited gene mutation that increases the risk of medullary thyroid cancer are often advised to have thyroid surgery to prevent cancer prophylactic thyroidectomy. Adulții și copiii cu mutații genetice moștenite care cresc riscul de cancer tiroidian medular sunt deseori sfătuiți să aibă o intervenție chirurgicală tiroidiană pentru prevenirea cancerului tiroidectomie profilactică.

gene mutation - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Inherited colon cancer syndrome gene mutation passed from parent to child Sindromul de cancer de colon moștenit mutație genetică trecută de la părinte la copil The in vitro mammalian cell gene mutation test can be used to detect gene mutations induced by chemical substances. Testul in vitro de mutație genică pe celule de mamifere se poate utiliza pentru detectarea mutațiilor genice produse de substanțele chimice.

It is anticipated that in the future it may be possible to combine a TGR gene mutation assay with a repeat dose toxicity study Chapter Cancer and genetic mutation. Se estimează că, în viitor, ar putea fi posibil să se combine un test de mutație genică RTG cu un studiu de toxicitate cu doze repetate capitolul B.

  1. [Genetic Susceptibility to Cancer] - PubMed
  2. Fundatia Renasterea > Cancerul ovarian si mutatiile BRCA - Fundatia Renasterea
  3. RADU IRINA - Google Scholar Citations
  4. The molecular biology of cytochrome Ps.
  5. Vaccino papilloma virus la spezia

The basic TGR gene mutation experiment involves treatment of the rodent with a chemical over a period of time. Experimentul de mutație genică RTG de bază implică tratarea rozătoarelor cu o substanță chimică pentru o perioadă de timp. It just means you have a gene mutation that cancer and genetic mutation - Înseamnă doar că ai o mutație genetică ce ar putea Ziconotide did not induce bacterial gene mutation and was not Ziconotida nu a indus mutaţii genetice la bacterii şi nu a fost genotoxică.

warts pregnancy genital curățare antiparazitară fără clisme

A high platelet count that is caused by an underlying condition such as an infection or iron deficiency is known as reactive or secondary thrombocythemia. Un număr mare de trombocite care este cauzată de o afecțiune preexistentă cum ar fi o infecție sau deficiență de fier, este cunoscută sub numele de trombocitemie reactivă sau secundară.

The abnormalities may include: Very early pubertyThyroid gland problemsLight brown spots on the skin CausesFibrous dysplasia is a genetic disorder and it is linked to a gene mutation that affects cells that produce bone.

Anomaliile pot include:Pubertate foarte timpurieProbleme ale glandelor tiroidePete maronii ușor pe piele CauzeDisplazia fibroasă este o tulburare genetică și este legată de o mutație genetică care afectează celulele care produc osul.

după câți să repete cursul tratamentului viermilor

Fibrous dysplasia is a genetic disorder and it is linked to a gene mutation that affects cells that produce bone. Displazia fibroasă este o tulburare genetică și este legată de o mutație genetică care afectează celulele care produc osul.

Traducere "gene mutation" în română

The International Workshops on Genotoxicity Testing IWGT have endorsed the inclusion of TGR cancer and genetic mutation mutation assays for in vivo detection of gene mutations, and have cancer and genetic mutation a protocol for their implementation 15 Atelierele de lucru internaționale privind testarea genotoxicității IWGT au aprobat includerea testelor de mutație genică RTG cancer and genetic mutation detectarea in vivo a mutațiilor genetice și au recomandat un protocol de punere în aplicare a acestora 15 If there is evidence that the test chemical, or a relevant metabolite, will not reach any of the tissues of interest, it is not appropriate to perform a TGR gene mutation assay.

Dacă există dovezi că substanța de testat, sau un metabolit relevant, nu va afecta niciunul dintre țesuturile de interes, nu este necesar să se efectueze un test de mutație genică RTG.

TGR assays are well-suited for the study of gene mutation induction in male germ cells 7 8 27in which the timing and kinetics of spermatogenesis have been well-defined Testele RTG sunt adecvate studiului de inducție de mutații genetice pe celule germinale masculine 7 8 27în care calendarul și cinetica spermatogenezei au fost bine definite Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Traducere "gene mutation" în română

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 90 ms.

cancer and genetic mutation

Propune un exemplu.